Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

usługi publiczne/ALTMARK

Skuteczna realizacja przez przedsiębiorców usług publicznych wymaga finansowania ze strony państwa. Wiąże się to niejednokrotnie z udzielaniem pomocy publicznej

Dopuszczalność takiej pomocy wymaga prawidłowego skonstruowania relacji między organami publicznymi, a podmiotami świadczącymi usługi

Powierzenie świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym często pozwala na:

 • udzielanie pomocy w większej kwocie niż przy zastosowaniu standardowych intensywności
 • udzielenie pomocy bez zgody Komisji Europejskiej
 • finansowanie deficytowej działalności powierzonej przedsiębiorstwom przez państwo

Doradzamy jak skutecznie wykorzystać koncepcję usług w ogólnym interesie gospodarczym w sektorze transportu, w zakresie gospodarki komunalnej, a także w związku z tworzeniem i zarządzaniem infrastrukturą, w tym z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Nasze doradztwo obejmuje:

 • definiowanie usługi w ogólnym interesie gospodarczym
 • projektowanie relacji eliminujących pomoc publiczną (Altmark)
 • projektowanie relacji zapewniających dopuszczalność udzielania pomocy publicznej
 • projektowanie relacji w sektorze transportu publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1370/2007
 • ustalanie parametrów służących do obliczenia rekompensaty za wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym
 • ustalanie procedury rozliczeń między organem publicznym a podmiotem świadczącym usługi
 • pomoc de minimis na realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym

Dotychczas doradzaliśmy m.in. przy projektach:

 • w transporcie miejskim: autobusowym i tramwajowym w największych miastach w Polsce
 • dotyczących zakupu taboru
 • dotyczących umów wykonawczych i ich zgodności z Rozporządzeniem Nr 1370/2007
 • z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • powierzenia zarządzania obiektami infrastrukturalnymi