Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

test prywatnego wierzyciela/inwestora

Pomoc publiczna jest korzyścią udzielaną przedsiębiorcy przez państwo. Jej wyeliminowanie następuje poprzez wykazanie, że zachowanie państwa odpowiada działaniom prywatnego podmiotu

Najczęściej sprowadza się to do przeprowadzenia testu prywatnego inwestora lub wierzyciela

W tym obszarze:

  • przeprowadzamy analizę, czy działanie państwa będącego wierzycielem może być porównywane do działania, jakiego oczekuje się od podmiotu działającego na rynku (test prywatnego wierzyciela)
  • dokonujemy badania, czy warunki, na jakich państwo inwestuje odpowiada warunkom, jakie zostałyby zaakceptowane przez prywatny podmiot (test prywatnego inwestora)
  • doradzamy jakie modyfikacje planowanych działań są konieczne dla zapewnienia, że pomoc publiczna nie wystąpi

Doradzaliśmy w szeregu projektów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia oraz działań inwestorskich organów publicznych, w których należało przeprowadzić test prywatnego wierzyciela lub inwestora

\"\"