Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

skargi

Pomoc publiczna uprzywilejowuje beneficjentów. W konsekwencji, ich konkurenci znajdują się w gorszej pozycji na rynku

Konkurenci podmiotów otrzymujących pomoc publiczną mogą składać skargi do Komisji Europejskiej

Doradzamy naszym Klientom w zakresie:

  • ustalenia, czy ich konkurenci otrzymali pomoc publiczną bez uprzedniej zgody Komisji Europejskiej
  • stwierdzenia, czy pomoc udzielana konkurentom jest zgodna z warunkami określonymi w decyzjach Komisji Europejskiej lub programach pomocowych
  • opracowania skarg do Komisji Europejskiej na bezprawnie udzieloną pomoc publiczną
  • monitorowania przebiegu rozpatrywania skargi przez Komisję