Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

rewitalizacja

Realizacja projektów rewitalizacyjnych pociąga za sobą co do zasady konieczność udzielania pomocy publicznej. Najlepszym tego przykładem jest inicjatywa JESSICA

Pomoc publiczna na rewitalizację może być udzielana w formie dotacji na inwestycje zgodnie z Rozporządzeniem Nr 800/2008 (wyłączenie grupowe). Możliwe jest jednak budowanie bardziej skomplikowanych konstrukcji, w których dopuszczalne będą inne formy wsparcia, a wielkość pomocy publicznej nie będzie ograniczana intensywnościami regionalnymi

Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje: 

  • analizę możliwości udzielania pomocy publicznej, ze wskazaniem dopuszczalnych form, wielkości oraz przeznaczeń pomocy
  • budowanie relacji opartych na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania mechanizmu JESSICA w Polsce oraz w innych państwach członkowskich