Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

notyfikacje do Komisji Europejskiej

Co do zasady, udzielanie pomocy publicznej wymaga zgody Komisji Europejskiej. Pomoc publiczna udzielona bez takiej zgody jest niezgodna z prawem

W postępowaniach notyfikacyjnych dla naszych Klientów prowadzimy sprawy przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską

 

 

Nasze doświadczenia w tym zakresie obejmują:

  • Przeprowadzenie trzech postępowań notyfikacyjnych dotyczących budowy infrastruktury transportu drogowego zakończonych wydaniem przez Komisję Europejską decyzji dopuszczających udzielenie pomocy publicznej
  • Przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego i notyfikacyjnego dotyczącego pomocy na budowę infrastruktury elektroenergetycznej zakończonego wydaniem decyzji przez Komisję Europejską
  • Opracowanie koncepcji udzielania pomocy publicznej na rewitalizację w formie pożyczek, gwarancji i wkładów kapitałowych, w tym: przygotowanie projektu programu pomocowego będącego przedmiotem notyfikacji, udział w spotkaniach z Komisją Europejską, instytucjami zarządzającymi oraz funduszem powierniczym (Europejskim Bankiem Inwestycyjnym)
  • Przygotowanie dwóch notyfikacji dotyczących pomocy publicznej na budowę infrastruktury transportu drogowego
  • Udział w postępowaniu notyfikacyjnym dotyczącym pomocy publicznej na budowę portu lotniczego
  • Przeprowadzenie postępowania prenotyfikacyjnego i notyfikacyjnego dotyczącego utworzenia regionalnych funduszy kapitału podwyższonego ryzyka z udziałem funduszy unijnych