Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Oferta

Zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi pomocy:

 • de minimis oraz objętej wyłączeniami grupowymi
 • występującej przy finansowaniu z funduszy unijnych
 • regionalnej
 • na infrastrukturę (z uwzględnieniem doktryny Leipzig-Halle)
 • w gospodarce komunalnej
 • w usługach publicznych
 • w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
 • udzielanej w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji
 • w procesach prywatyzacyjnych
 • na ratowanie i restrukturyzację

Nasze usługi obejmują sektory:

 • transportu
 • energetyki i węgla
 • hutnictwa żelaza i stali
 • stoczniowy
 • pocztowy
 • kultury, sportu i turystyki
 • mediów
 • instytucji finansowych

Prowadzimy postępowania o wydanie zgody na udzielenie pomocy publicznej


W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym Klientom szkolenia dotyczące wybranych zagadnień
z zakresu pomocy publicznej