Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Andrzej Kaznowski

 

Wykładowca i doktorant w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na WPiA UW, gdzie prowadzi badania w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa pomocy publicznej

Doświadczenie zdobywał pracując w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z powodzeniem przeprowadził szereg notyfikacji projektów pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Jest także współautorem aktów prawnych z zakresu pomocy publicznej

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: pomoc publiczna w sektorze energetycznym, pomoc publiczna w instrumentach finansowych i podatkowych, pomoc publiczna na infrastrukturę

Autor publikacji dotyczących pomocy publicznej. Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą

Uczestniczył również w realizacji projektów badawczych dotyczących wspólnotowego prawa podatkowego finansowanych z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.