Easy State Aid - doradztwo w zakresie pomocy publicznej

Aktualności

01 / 20
07/01/2019

Komisja Europejska zapowiedziała wydłużenie okresu obowiązywania najważniejszych reguł dopuszczalności pomocy publicznej

W ramach inicjatywy State Aid Modernisation znowelizowana została większość regulacji z zakresu pomocy publicznej. Obowiązywanie przyjętych w latach 2013-2014 reguł dopuszczalności pomocy zostało pierwotnie ograniczone w czasie do końca
2020 r. Obecnie Komisja Europejska zamierza wydłużyć okres obowiązywania najważniejszych reguł o dwa lata, tj. do końca 2022 r. Plany KE dotyczą:

  • rozporządzenia Komisji nr 651/2014 (GBER)
  • rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 (de minimis)
  • wytycznych w sprawie pomocy regionalnej
  • wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią
  • wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz pormowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka
  • komunikatu - kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

 

W odniesieniu do powyższych regulacji oraz innych wybranych reguł dopuszczalności pomocy KE zamierza dodatkowo przeprowadzić badanie ewaluacyjne


WIĘCEJ

10/10/2018

Wywiad z Andrzejem Kaznowskim w Programie Pierwszym PR

W dniu 10 października 2018 r. Andrzej Kaznowski, wspólnik Easy State Aid, udzielił krótkiego wywiadu Redaktorowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu z Programu Pierwszego Polskiego Radia. Rozmowa dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z pomocą publiczną

Wywiad jest dostępny tutaj

WIĘCEJ

13/08/2018

Komisja Europejska wyraża zgodę na wsparcie operacyjne dla Elektrociepłowni Płock

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska wydała zgodę na udzielanie pomocy publicznej w formie świadectw pochodzenia z kogeneracji w odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej w opalanej gazem ziemnym Elektrociepłowni Płock (CCGT Płock) o mocy zainstalowanej prawie 600 MWe, której operatorem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Pomoc publiczna będzie udzielana na podstawie przepisów Prawa energetycznego w ramach zaakceptowanego przez Komisję w dniu 28 września 2016 r. programu pomocowego SA.36518 - Świadectwa pochodzenia dla wytwóców energii w wysokosprawnej kogeneracji

WIĘCEJ